Το νέο Site μας "Business Division" είναι στον αέρα! Επισκεφθείτε το!

Our new Site "Business Division" is Live! Please visit it!

Mobile & Custom Development

Mobile & Custom Development

Development

Στην Creative Ideas, πιστεύουμε ότι η τεχνολογία αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για όλες τις επιχειρήσεις. Ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά της, μια επιχείρηση μπορεί να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματά και τον τρόπο λειτουργίας της εάν επενδύσει σε αυτήν.

Δημιουργούμε Desktop και WEB εφαρμογές, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις του πελάτη, αλλά ταυτοχρόνως προτείνοντας του νέες και καινοτόμες λειτουργικότητες.

Εκπαιδευόμαστε και επενδύουμε πάντα στις νέες τεχνολογίες και ακολουθούμε πιστά τις εξελίξεις στον χώρο.

Η υλοποίηση μιας desktop εφαρμογής ή ενός web application, αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

  • Καταγραφή απαιτήσεων και ανάλυση έργου.
  • Δημιουργία εγγράφου τεκμηρίωσης έργου και χρονοδιαγράμματος.
  • Ανάπτυξη της εφαρμογή.
  • Διεξαγωγή δοκιμών και επίλυση πιθανών λαθών.
  • Δοκιμαστική λειτουργία εφαρμογής (UAT) από τον πελάτη.
  • Παράδοση εφαρμογής και υποστήριξη καλής λειτουργίας.

 

Mobile Development

Με την συνεχή εκπαίδευση σε νέες τάσεις και τεχνολογίες, και ακολουθώντας τους ρυθμούς της τεχνολογίας δεν θα μπορούσαμε να απουσιάζουμε από τον χώρο της υλοποίησης για κινητές συσκευές (MobileDevelopment). Με απόδειξη τα έργα που έχουμε αναπτύξει δεσμευόμαστε για οποιαδήποτε υλοποίηση που θα σας διαφοροποιήσει από τον ανταγωνισμό σας και θα σας προσφέρει το πλεονέκτημα του πρώτου!

Υλοποιούμε εφαρμογές για Apple – ITunesStore (IOS), GooglePlay (Android), WindowsPhoneStore (Windows) και βέβαια για όλες τις διαφορετικές συσκευές και διαστάσεις.